HISTORIK

Bergenudds är ett för infödda Bodensare välkänt namn och ett företag med verkligt gamla anor. Bröderna Bergenudds far, byggmästare LF Eriksson, föddes på Bergudden, Niemisel (familjegård sedan 1400-talet). Om "LF" berättas att han redan 1898 var igång och byggde bl.a. banvaktsstugor mellan Abisko - Riksgränsen. Av den stora barnaskaran blev hela fem söner byggutbildade; två arkitekter SAR (Edvin och Gottfrid) och tre byggnadsingenjörer (John, Gideon och Filip).

 

 

Bild föreställande: spikar

1942 bildade bröderna Bergenudds Byggnads AB, utförde byggentreprenader, byggde upp ett fastighetsbestånd i centrala Boden samt drev över 50- och 60-talet ett stort arkitektkontor. Sedan flyttade arkitekterna sina kontor till södra Sverige, och bygg- och fastighetsrörelserna minskade drastiskt då 2 av de 3 ingenjörerna avled i allt för unga år.

1983 övertog de tre tjänstemännen Lars, Leif och Monica ägandet från släkten Bergenudd.

Under 2003 tillträdde Dan Lindbäck som VD. 1 juni 2008 övertog han tillsammans med Lars Isaksson och Daniel Sjölund företaget som idag har 37 anställda.