KVALITETSPOLICY

MILJÖPOLICY

Vår målsättning är att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt.


Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att entreprenaden i övrigt är felfri vid övertagandet.

Bergenudds Kvalitetssystem skall kontinuerligt uppdateras samt förbättras.

 

Bild föreställande: nyckel

 

Alla anställda på Bergenudds Byggnads skall sätta miljön i centrum för vårt arbete.

Vi skall:

  • Fokusera på våra kunders miljövärderingar.
  • Minimera våra koldioxidutsläpp
  • Internt arbeta systematiskt för att minska belastning på miljön.
  • Ha en hög kompetens att leda våra beställare till hållbara miljölösningar.
  • Kontinuerligt förbättra samt uppdatera miljösystemet.