LÄNKAR

Bild föreställande: www.bygg.org

 

www.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund med över 3.000 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag).

 

 

 

Bild föreställande: www.foretagarna.se

www.foretagarna.se

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

 

 

 

Bild föreställande: www.bkr.se

www.bkr.se

Byggkeramikrådet är ett serviceorgan med branschföreningen PER, Plattsättningsentreprenörers Riksförening och Kakelföreningen som huvudmän. Rådet arbetar bland annat med utbildning av plattsättare och arbetsledare.

Bild föreställande: www.folksam.se

www.folksam.se

Folksam har sedan starten varit mer än ett ”vanligt” försäkringsbolag. I 100 år har vi valt att vara en aktiv deltagare i samhället och inte en passiv åskådare.

 

 

 

Bild föreställande: www.trygghansa.se

 

www.trygghansa.se

Trygg-Hansa erbjuder ett heltäckande sortiment av sakförsäkringar till privatpersoner och företag.

 

 

 

Bild föreställande: www.lansforsakringar.se

 

www.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är ett komplett finansiellt varuhus som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra.

 

 

 

Bild föreställande: www.if.se

 

www.if.se

If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder. If har 6 900 anställda och ägs av finländska Sampokoncernen.